VT Ventures > Blogs > Sở hữu Thánh Gióng NFT của Ancient8: Chiêu Binh Lập Tướng – Hướng đến Cộng đồng

Sở hữu Thánh Gióng NFT của Ancient8: Chiêu Binh Lập Tướng – Hướng đến Cộng đồng

23/01/2022

Trong đợt “Chiêu Binh Lập Tướng – Hướng đến Cộng đồng” của Ancient8 lần này, những binh sĩ ưu tú nhất sẽ có cơ hội sở hữu các phiên bản Thánh Gióng NFT đặc trưng cùng những quyền lợi đặc biệt.

Related News